Publikationen

Monographien

 • Rendkívüli állapot. A színház esztétikájának politikussága. Budapest: Kijárat Kiadó, 2019 [im Erscheinen]
 • Vom Metadrama zum postdramatischen Theater. Intertextuelle Schreibverfahren und dramatische Selbstreflexion in zeitgenössischen deutschsprachigen Theatertexten. Wien: Praesens, 2019 [im Erscheinen]
 • Ellenálló szövegek. A színház nem-dramatikus megszakításai. Budapest: Ráció, 2015 [Widerständige Texte. Nicht-dramatische Unterbrechungen des Theaters]

Herausgeberschaft

 • Beatrix Kricsfalusi – Ernő Kulcsár Szabó – Gábor Tamás Molnár – Ábel Tamás (Hg.): Média- és kultúratudomány. Kézikönyv. Budapest: Ráció, 2018. [Handbuch Medien- und Kulturwissenschaft]
 • M. Balkányi / B. Kricsfalusi (Hg.): Literarizität und Theatralität. Theoretische Texte zum Drama und Theater. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000.

Beiträge in Zeitschriften und Sammelbänden

 • Színház mindenen túl: Politikus színház a posztpolitika korában. In: Antal, Klaudia – Pandur, Petra – P. Müller, Péter (Hg.): Színházi politika # politikai színház. Pécs: Kronosz Kiadó, 2018, 15-29. [Post-Theater. Politisches Theater im Zeitalter des Postpolitischen]
 • Az apolitikusság látszatának művészete: Andrij Zsoldak kolozsvári Rosmersholm-rendezéséről. In: Herczog, Noémi – Deres, Kornélia (Hg.): Színház és társadalom. Budapest: Prae.hu, 2018, 287-315. [Die Kunst des apolitischen Scheins. Über Andrij Zholdaks Rosmersholm-Inszenierung in Cluj-Napoca]
 • Megtestesült ismétlés és áthagyományozódás. Tino Sehgal temporális koreográfiáiról. In: Pandur Petra – Rosner Krisztina – Thomka Beáta (Hg.): Hamlet felnevet. Írások P. Müller Péter 60. születésnapjára. Pécs: Kronosz, 2016, 80–86. [Verkörperte Wiederholung und Überlieferung. Tino Sehgals temporäre Choreografien]
 • Re-Cycling the Ring. Richard Wagner through János Térey. In: Bengi László –Kulcsár Szabó Ernő – Mezei Gábor – Molnár Gábor Tamás – Kelemen Pál (eds): Hungarian Perspectives on the Western Canon: Post-Comparative Readings. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2016, 256-278.
 • Aktivitás – részvétel – interpasszivitás, avagy van-e nézője az alkalmazott színháznak? In: Görcsi Péter ­– P. Müller Péter – Pandur Petra – Rosner Krisztina (Hg.): A színpadon túl. Az alkalmazott színház és környéke. Pécs: Kronosz, 2016, 17-29.
 • The Art of Dramatic Resistance. Árpád Schilling’s Krétakör. In: Florian Malzacher (ed.): Not Just a Mirror. Looking for the Political Theatre of Today. Berlin: Alexander Verlag, 2015, 156-160.
 • Gewaltrepräsentation und die Verantwortung der Zeugenschaft in Kornél Mundruczós Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein. In: Torsten Erdbrügger, Stephan Krause (Hg.): Leibesvisitationen. Der Körper als mediales Politikum in den (post)sozialistischen Kulturen und Literaturen. Heidelberg: Winter, 2014, 333-347.
 • Metadráma vagy színházi esemény? Peter Handke Közönséggyalázásáról. In: Studia Litteraria, 2014/1-2, 36-53. [Metadrama oder Theaterereignis? Über Peter Handkes Publikumsbeschimpfung]
 • A felelősség átjátszásának politikája. Erőszak/reprezentáció Mundruczó Kornél három színházi rendezésében. In: Theatron 2013/2, 87-100. [Die Politik der Übertragung von Verantwortung. Gewalt/Repräsentation in Kornél Mundruczós drei Inszenierungen]
 • Tanúságtétel, performancia és nyilvánosság Elfriede Jelinek Rohonc (Az öldöklő angyal) című színházi szövegében. In: Mónika Dánél – Péter Fodor – Péter L. Varga (Hg.): Esemény – trauma – nyilvánosság, Budapest: Ráció 2012, 58-78. [Zeugenschaft, Performanz und Öffentlichkeit in Rechnitz (Der Würgeengel)]
 • Zeugenschaft, Performanz und Öffentlichkeit in Rechnitz (Der Würgeengel). In: Csongor Lörincz (Hg.): Ereignis Literatur. Institutionelle Dispositive der Performativität von Texten. Bielefeld: Transcript, 2011, 467-488.
 • Reprezentáció – esztétika – politika, avagy miért nem politikus a magyar színház? In: Alföld 2011/8, 81-93. [Repräsentation – Ästhetik – Politik. Über das Fehlen des Politischen in dem ungarischen Theater]
 • „Csinálni jobb, mint érezni“. A Lehrstück és a brechti médiaarchívum. In: Bónus Tibor, Eisemann György, Lőrincz Csongor, Szirák Péter (Hg.): A hermeneutika vonzásában. Kulcsár Szabó Ernő 60. születésnapjára. Budapest: Ráció, 2010, 535-549. [„Tun ist besser als Fühlen“. Das Lehrstück und das Brechtsche Medienarchiv]
 • Reprezentációkritika rulez! Szöveghasználat és szubjektumszemlélet René Pollesch posztdramatikus színházában. Alföld 2009/8, 100-111.
 • Das Theater als Bedürfnisanstalt. Metadramatische und metatheatralische Selbstreflexion in Marlene Streeruwitz’ New York. New York. In: Attila Bombitz (Hg.): Brüchige Welten. Von Doderer bis Kehlmann. Szeged; Wien: JATEPress; Praesens, 2009, 199-219.
 • Formakánon versus színházkoncepció. Lukács György és Balázs Béla korai írásainak dráma- és színházelméleti összefüggéseiről. In: Bónus Tibor, Kulcsár-Szabó Zoltán, Simon Attila (Hg.): Az olvasás rejtekútjai. Műfajiság, kulturális emlékezet és medialitás a 20. századi magyar irodalomtudományban. Budapest: Ráció, 2007, 81-100. [Formenkanon versus Theaterkonzept. Dramen- und Theatertheoretische Aspekte der frühen Schriften von Georg Lukács und Béla Balázs]
 • A tökéletes wagneriánus(ok) (Térey János A Nibelung-lakópark című drámájáról). In: Alföld, 2007/2, 79-95. [Der/Die perfekte(n) Wagnerianer. Über János Téreys Nibelungen Wohnpark]
 • Alteritet konfekcije: Glazbeni zabavni teatar kaopozornica tvorbe stereotipa. In: Dubravka Oraić Tolić, Ernő Kulcsár Szabó (Hg.): Kulturni stereotipi: koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima. Zagreb: FF Press, 2006, 303-315. [Die Alterität (in) der Konfektion. Stereotype des musikalischen Unterhaltungstheaters]
 • Die erbarmungslose Welt der Text(il)arbeit. Elfriede Jelinek: „Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte, oder die Stützen der Gesellschaften”. In: Kálmán Kovács (Hg.): Ideologie der Form. Frankfurt/M: Lang, 2006, 89-114.
 • „Nie ist die Mimin sie selbst.“ Textualität, Performativität, Identitätskonstruktion in Elfriede Jelineks Burgtheater. In: Hammer, Erika; Sándorfi, Edina M. (Hg.): „Der Rest ist – Staunen“. Literatur und Performativität. Wien: Praesens, 2006, 101-120.
 • Valami bűzlik Viennában. Marlene Streeruwitz New York.New York. című drámájáról. In: Alföld, 2005/7, 76-93. [Etwas ist faul in der Stadt Wien. Über Marlene Streeruwitz’ New York. New York.]
 • A text(il)gyártás kegyetlen világa. Elfriede Jelinek: Mi történt, miután Nóra elhagyta férjét vagy a Társaságok támaszai. In: Orosz Magdolna (Hg.): Néző-pontok. Fiatal germanisták tanulmányai. Budapest: FISZ, 2004, 93-119.
 • A hús helyzete. Vázlat a színház medialitásáról. In: Kulcsár-Szabó Zoltán – Szirák Péter (szerk.): Az esztétikai tapasztalat medialitása. Budapest: Ráció, 2004, 379-397. [Der Stand des Fleisches. Über die Medialität des Theaters]
 • Die Entdeckung des Körpers. Gedanken zu der Materialität theatraler Kommunikation. In: Klaus Bonn; Edit Kovács; Csaba Szabó (Hg.): Entdeckungen. Über Jean Paul, Robert Walser, Konrad Bayer und anderes. Frankfurt/M; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Lang, 2002, 135-148.
 • Testek ritmikus mozgása a térben. Töredékek a színház és testiség történetiségének kapcsolatához. In: Test – Tér – Tekintet (Studia Litteraria). Debrecen, 2001, 174-193. [Rhytmische Bewegung der Körper im Raum. Gedanken über das Verhältnis vom Theater und der Geschichtlichkeit des Körpers]
 • Das Theater als Spiel- und Bedeutungsraum. Peter Handke: Der Ritt über den Bodensee. In: Werkstatt. Arbeitspapiere zur Germanischen Sprach- und Literaturwissenschaft. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000/1, 137-159.

Lexikon- und Handbuchbeiträge

 • Test. In: Beatrix Kricsfalusi – Ernő Kulcsár Szabó – Gábor Tamás Molnár – Ábel Tamás (Hg.): Média- és kultúratudomány. Kézikönyv. Budapest: Ráció, 2018, 194-209. [„Körper“ in: Handbuch Medien- und Kulturwissenschaft]
 • Apparátus/diszpozitívum. In: Beatrix Kricsfalusi – Ernő Kulcsár Szabó – Gábor Tamás Molnár – Ábel Tamás (Hg.): Média- és kultúratudomány. Kézikönyv. Budapest: Ráció, 2018, 231-237. [„Apparat/Dispositivum“ in: Handbuch Medien- und Kulturwissenschaft]
 • Színrevitel. In: Beatrix Kricsfalusi – Ernő Kulcsár Szabó – Gábor Tamás Molnár – Ábel Tamás (Hg.): Média- és kultúratudomány. Kézikönyv. Budapest: Ráció, 2018, 346-349. [„Inszenierung“ in: Handbuch Medien- und Kulturwissenschaft]
 • Performativitás (zus. mit Gábor Tamás Molnár). In: Beatrix Kricsfalusi – Ernő Kulcsár Szabó – Gábor Tamás Molnár – Ábel Tamás (Hg.): Média- és kultúratudomány. Kézikönyv. Budapest: Ráció, 2018, 322-325. [„Performativität“ in: Handbuch Medien- und Kulturwissenschaft]
 • Határ Győző: Biogramm; Das lyrische Werk. In: Heinz Ludwig Arnold (Hg.): Kindlers Literatur Lexikon, Bd. 7. Stuttgart: Metzler 2009, 144-145.
 • Páskándi Géza: Biogramm; Erdélyi triptichon. In: Heinz Ludwig Arnold (Hg.): Kindlers Literatur Lexikon, Bd. 12. Stuttgart: Metzler 2009, 570.

Kleinere Beiträge

Rezensionen

 • Értelmetlen szenvedés. (A Csokonai Színház A domb című előadásáról). Disputa, 2003/4, 51-53. [Sinnloses Leiden. Über Ray Rigbys Ein Haufen toller Hunde im Csokonai Theater Debrecen]
 • Metadráma és/vagy metateatralitás. (Garaczi László: Az olyanok, mint te). Alföld, 2001/1. 101-105. [Metadrama und/oder Metatheatralität]
 • Hagyománytörés és progresszió. (Kékesi Kun Árpád: Tükörképek lázadása). Alföld, 2000/1, 102-106. [Traditionsbruch und Progression]
 • Gabrielle C. Pfeiffer: Der Mohr im Mor. Interkulturelles Theater in Theorie und Praxis. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik, 1999, 204-207.

Übersetzung

 • André Lepecki: A tánc kifulladása. A performansz és a mozgás politikája. Budapest: Kijárat 2014 (zusammen mit Eszter Ureczky). [Exhausting Dance: Performance and the Politics of Dance]
 • André Lepecki: Nyugalom. A tánc vibráló mikroszkópiájáról. In: Czirák Ádám (Hg.): Kortárs táncelméletek. Budapest: Kijárat 2013, 69-94. [Still: On the Vibratile Microscopy of Dance]
 • Gerko Egert: Az érintés mozdulatai a Maybe foreverben. In: Czirák Ádám (Hg.): Kortárs táncelméletek. Budapest: Kijárat 2013, 321-347. [Movements of Touch in Maybe Forever]
 • José Gil: A táncos teste. In: Czirák Ádám (Hg.): Kortárs táncelméletek. Budapest: Kijárat 2013, 51-68. [The Dancer’s Body]
 • Hans-Thies Lehmann: Ábrázol(ód)ás. Hat megjegyzés az obszcenitásról. In: Czirák Ádám (Hg.): Kortárs táncelméletek. Budapest: Kijárat 2013, 173-197. [(Sich) Darstellen. Sechs Hinweise auf das Obszöne]
 • Hans-Thies Lehmann: Posztdramatikus színház. Ford. Berecz Zsuzsa, Kricsfalusi Beatrix, Schein Gábor. Budapest: Balassi, 2009. [Postdramatisches Theater]
  Walter Haug: Irodalomtudomány mint kultúratudomány? In: Intézményesség és kulturális közvetítés. Szerk. Bónus Tibor, Kelemen Pál és Molnár Gábor Tamás. Budapest: Ráció, 2005, 167-197. [Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft?]
 • Walter Haug: Válasz a válaszra. In: Intézményesség és kulturális közvetítés. Szerk. Bónus Tibor, Kelemen Pál és Molnár Gábor Tamás. Budapest: Ráció, 2005, 227-234. [Eine Erwiderung auf Erwiderung]
 • Erika Fischer-Lichte: Határátlépés és cserekereskedelem. Útban egy performatív kultúra felé. In: Magyar Műhely 2003/4-5, 25-40. [Grenzgänge und Tauschhandel. Auf dem Wege zu einer performativen Kultur]

Wissenschaftliche Vorträge

 • Budapest, Hallgatás: poétika, politika, performativitás. Az ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszéke és a Petőfi Irodalmi Múzeum konferenciája, 12–13. Juni 2018: Csend, szünet, hallgatás. A nem-beszélés színházi dimenziói
 • Pécs, Színházi politika # politikai színház. Színháztudományi Konferencia, PTE BTK, 20–21. April 2018: Színház mindenen túl
 • Marosvásárhely/Târgu-Mureș, Vanishing Point in Theatre. International Theatre Studies Conference 19th Edition, 25–26. November  2017: Performing Directing
 • Pécs, A színpadon túl: Az alkalmazott színház formái, lehetőségei, kihívásai. Színháztudományi Konferencia, 15–16. April 2016: Aktivitás – részvétel – interpasszivitás, avagy van-e nézője az alkalmazott színháznak?
 • Marosvásárhely/Târgu-Mureș, Theatre: From Secret to Confession. International Theatre Studies Conference, 11–12. December 2015: Unveiling the “Trade Secrets” of Representation. On Showing and Telling in René Pollesch’s Theatre of Discourse
 • Eger, Performatív aktusok. Az Eszterházy Károly Főiskola Performativitás Kutatócsoportjának konferenciája,  25-26. September 2015: A teatrális cselekvés kétséges performativitása
 • Târgu-Mureș, Vortrag in der Arbeitsgruppe Theaterwissenschaft des Akademisches Komitees Cluj-Napoca der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 2. April 2015: Színház – felelősség – politika
 • Cambridge, “Whither Political Theatre? Cambridge Conference for a Poetics of Critical Political Theatre in Europe”. A British Academy Research Event at St John’s College, University of Cambridge, 19-20. September 2014: Theatricality as Medium of the Political: Árpád Schillings “The Party” (2014) and the Contemporary Hungarian Theatre Scene
 • Debrecen, Neue Tendenzen der modernen Wissenschaft – Vortragsreihe des István-Hatvani-Wissenschaftskollegs der Universität Debrecen, 14. Mai 2014: Színház és politika
 • Târgu-Mureș, „The Utopia of Theatre and the Forms of Stage (Re)Construction“. International Conference at the University of Arts Târgu-Mureș, 19-22. November 2013: Theatre as Political Utopia
 • Szeged, „Prinzip Wiederholung. Zur Ästhetik von System- und Sinnbildung in Literatur, Kunst und Kultur aus interdisziplinärer Sicht“. Internationale Tagung und Humboldt-Kolleg, 25.-28. September 2013: Schreibstrategien der manischen Wiederholung in Elfriede Jelineks Theatertexten
 • Leipzig, „Leibesvisitationen. Der Körper als mediales Politikum in den (post)sozialistischen Kulturen und Literaturen.” Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig, 19.–21. September 2013: „Nacktes Leben” und die Politik der Verantwortung in Kornél Mundruczós „Es ist nicht leicht ein Gott zu sein”
 • Budapest, Trauma – esemény – szimptóma. A Történés – médium – nyilvánosság című OTKA kutatási projekt konferenciája, 17-18. November 2011: Faktum – dokumentum – politikum. A dokumentarista színházról
 • Berlin, Literatur und Institution. Internationale Tagung an der Humboldt-Universität zu Berlin. 17.-19. Juni 2010: Zeugenschaft, Performanz und Öffentlichkeit in Elfriede Jelineks „Rechnitz (Der Würgeengel)“
 • Debrecen, Vortragsreihe des István-Hatvani-Wissenschaftskollegs der Universität Debrecen, 01. Dezember 2008: Vázlat a kortárs performansz- és táncszínház testkoncepciójáról
 • Wien, Gedächtnis und Erinnerung in Zentraleuropa. Jahrestagung des Literatur- und kulturwissenschaftlichen Komitees der Österreichischen und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. 20.-22. September 2007: Erzwungene Erinnerung. Möglichkeiten des theatralischen Zugangs zur Geschichte
 • Budapest, Műfajiság, kulturális emlékezet és medialitás a 20. századi magyar irodalomtudományban. Az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös konferenciája, Budapest, 2007. máricus 8-9.: Formakánon versus színházkoncepció. Lukács György és Balázs Béla korai írásainak dráma- és színházelméleti összefüggéseiről
 • Debrecen, Rhetorik als Skandal. Heinrich Heines Sprache. Internationale Tagung und Humboldt-Kolleg. Universität Debrecen, 25.-27. September 2006: Ein Versuch über Versuchung. Über Heines Faustdichtung
 • Debrecen, Fiatal tudósok fóruma, Debreceni Akadémiai Bizottság székháza, 2004. december 9.: A text(il)gyártás kegyetlen világa. Elfriede Jelinek: Mi történt, miután Nóra elhagyta férjét vagy a Társaságok támaszai
 • Lovran (Kroatien), Identität und Differenz. Kroatische und ungarische Stereotype, 19-23. Mai, 2004: Die Alterität der Konfektion. Das musikalische Unterhaltungstheater als Bühne der Stereotypenbildung
 • Debrecen, Ideologie der Formen, 27-28. Oktober, 2003: Die erbarmungslose Welt der Text(il)arbeit
 • Pécs, „Der Rest ist – Staunen“. Sich zeigen und sich ereignen: Literatur und Performativität. Internationale Tagung der ungarischen Nachwuchsgermanisten, 26-28 September, 2003: „Nie ist die Mimin sie selbst.“ Theater als intermedialer Identitätsraum in Elfriede Jelineks Burgtheater
 • Debrecen, Az esztétikai tapasztalat medialitása. Az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport konferenciája, 2003. 09. 25-26: A hús helyzete. Vázlat a színház medialitásáról
 • Wien, Nachwuchssymposium des Gemischten Komitees für Literaturwissenschaft der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 12-14. September 2002: Metadramatische und metatheatralische Tendenzen im deutschprachigen Drama der 70er und 80er Jahre
 • Miskolc, V. Symposium junger ungarischer Germanisten, 1-2. Juni 2001: Verstehen: dialogisch oder monologisch? Robert Musils „Die Amsel“
 • Debrecen, Konferenz der ungarischen Nachwuchsgermanisten, 28. Mai 2000: Die Ent-Deckung des Körpers. Gedanken zu der Materialität theatraler Kommunikation
 • Pécs, OTDK-konferencia, 1999. 03. 29-31: “Wie gesagt…” Peter Handke: Der Ritt über den Bodensee